Diabetes 1 típusú kezelés inzulin nélkül németországban, Cukorbetegség – Wikipédia


Összefoglalás A szerzök áttekintik az intenzív inzulinkezelés elméletének és gyakorlatának történetét Joslin, majd Stolte és mások elveinek megfogalmazódásától napjainkig.

Foglalkoznak a beteg által végzett önmenedzselés, a közel-normoglykaemiás anyagcsere-vezetés és ezek szövödményeket megelözö, ill.

Tartalomjegyzék

Kiemelik, mennyire szükséges az alkalmazott módszerek hatékonyságának és biztonságos voltának folyamatos kiértékelése. Intensified treatment of Type 1 Diabetes mellitus: the need to document efficacy and safety Summary The review article summaryses the history of the intensive insulin treatment from the ground principles of Joslin, Stolte and others till the practice of the present. Attention will be focused on the importance of near-normal glycemic control, self management and 2 szintű cukorbetegség microvascular complications preventing effect, also from the point of view of the general health care.

There is a strenge need for the continuous evaluation of safety and efficacy of the methods. Stolte breslaui gyermekgyógyász professzor már az as évek elején lefektette az intenzív inzulinkezelés alapjait, amikor a fiziológiás inzulinelválasztás megközelítésére étkezések elött adott gyorshatású inzulininjekciók alkalmazását javasolta. A dózist a beteg maga változtathatta az aktuális cukorürítés - akkori önkontroll - és az étkezések szénhidrát-tartalma alapján.

A betegek életminöségének javítása céljából Stolte nagymértékben liberalizálta az addig igen szigorú étrendet a "szabad diétát" ajánlottaviszont elsödleges terápiás célnak az "optimális anyagcserehelyzet" elérését, aglycosuria biztosítását tekintette. A rutin terápia alapja a napi egyszeri, vagy kétszeri intermedier surfen inzulinadás és a szigorú diéta napi hat- nyolcszori, meghatározott idöben, meghatározott szénhidrát- zsír- és fehérjetartalmú étkezés volt. A szakkönyvek állásfoglalásai a vércukor önellenörzést értelmetlennek, súlyos hibának, söt a beteg életminöségét veszélyeztetönek minösítették.

Az inzulin rezsimek javítása helyett a diétás szabályok finomítására koncentráltak, a számoláshoz még számítógépes programokat is terveztek.

cukorbetegség leállítása fekélyek

Néhány közlemény - a retina- és nephropathia incidenciájának elemzése alapján - odáig jutott, hogy a cukorbeteg-gondozás minöségét jobbnak találta a II. A késöi szövödmények megelözése érdekében a közel normoglykaemiás anyagcserehelyzet biztosítása lett az elsödleges terápiás cél I.

Ezek a célkitüzések alapvetöen különböztek a háború utáni diabetológia koncepcióitól legalábbis Németországbanahol a betegnevelés "diabetes iskola" engedelmességi gyakorlattá egyszerüsödött. E programok több szakterület diabetológusok, pszichológusok, oktató növérek, dietetikusok interdiszciplináris együttmüködésén és a betegek közremüködésén alapultak.

Modellként szolgáltak, ami ke t az adott ország, vagy régió kulturális, táplálkozási szokásaihoz, egészségügyi rendszeréhez kell adaptálni.

E törekvések elsödleges célja a diabetes gondozásra és kutatásra fordított összeg növelése volt. Ezen közben propagálták azt is, hogy megfelelö kezeléssel mind az akut, mind a késöi szövödmények, ill.

A betegeket bátorították, hogy a kapott információk alapján maguk ítéljék meg, vajon a késöi szövödmények praeventiója szempontjából a legmegfelelöbb kezelésben részesülnek-e. Szakmai társaságok és laikus mozgalmak kampányai pl.

A 2-es típusú cukorbetegség kezelése Németországban

Európában ezeket a tendenciákat nagymértékben erösítette a St. Ez az állásfoglalás is arra sarkallja a diabeteszeseket és szervezeteiket mind nemzeti, mind helyi szinten, hogy vegyenek aktívan részt a diabetes gondozás hatékonyságának javítására irányuló törekvésekben. A vizsgálatot a tervezettnél korábban be kellett fejezni etikai meggondolásokból, mivel a két csoport között jelentös különbség mutatkozott a microangiopathiás szövödmények incidenciájában és progressziójában.

cukorbetegség kezelésére bemutatása

Ezek az eredmények, melyeket részletesen elemzett számos publikáció, világszerte tartott rendezvény és ismertettek a tömegtájékoztatás: rendszerek, az utolsó kétkedöket is meggyözték az átlagos vércukorszintek és a microangiopathiás szövödmények közötti ok-okozati kapcsolatról.

Következtetései a gyakorlati diabetológia számára azonnali cselekvést jelentettek, amint az már az eredmények egészének közreadásakor, az Amerikai Diabetes Társaság éves kongresszusán is megfogalmazódott: "Az intenzív inzulinkezelés célul tüzve ki a nem diabeteszes tartományt legjobban megközelítö vércukorértékek elérését, a legtöbb IDDM betegen alkalmazandó kezelési eljárás legyen".

Ez a megállapítás egyben kihívást jelentett az egészségügyi ellátás számára is, mert a DCCT eredményei arra is felhívták a figyelmet, hogy e célkitüzés az - esetenként súlyos - hypoglykaemiás epizódok kockázatának növekedését is jelenti.

A DCCT csoport ez utóbbi körülményekre tekintettel azt javasolja, az intenzív inzulinkezelés megkezdése elött meg kell vizsgálni a kérdéses személy hypoglykaemia kockázatát.

Szükséges a betegek megfelelö oktatása - a kezelés megkezdésekor kórházi körülmények között - és e téren speciális jártassággal rendelkezö centrumokban történö rendszeres ellenörzése. A tételes állásfoglalás szerint: "Az intenzív terápiát megfelelöen képzett növérek, dietetikusok és klinikusok részvételével, diabetes centrumokban kell beállítani, így biztosítható a kezelés megfelelö biztonsága és hatékonysága".

E célkitüzések megvalósítása az amerikai egészségügyet óriási feladat elé állította. A hypoglykaemia, ill. Valójában az amerikai egészségügyi rendszer nem tudta általánossá tenni a DCCT feltételeit és ajánlásait. A program több szakterület- orvosok, pedagógusok, pszichológusok, pszichiáterek, növérek, dietetikusok, táplálkozástudományi szakértök - együttes munkájára épült, sok szempontból az addig is létezöktöl különbözö újításokat tartalmazott.

Ezek lényege, hogy a beteg kezelését és oktatását ugyanaz a gondozócsoport végezte, az elméleti és a gyakorlati képzés ugyanabban a fös csoportban történt, felhasználva a csoportdinamikát és a csoport tagjainak egymásra gyakorolt hatását.

cukorbetegség 2 fajta kezelés a belarusz köztársaság

Mind az oktatás anyagát, mind a kezelési stratégiát gondosan el kell tervezni és feltétlenül szükség van a kiértékelésre. Ez a siker "sine-qua-non"-ja. A közel-normális anyagcserehelyzet elérésén, a szövödmények megelözésén, az életminöség javításán kívül a DTTP fontos célnak tekintette, hogy a betegek lépésröl lépésre orvosaiktól, az egészségügyi intézményektöl függetlenné váljanak.

A DTTP megszervezésében a legfontosabb feladatok egyike az oktatást-gondozást végzö munkacsoport tagjainak kiképzése volt, beleértve a naprakész, hatásos pedagógiai technikák elsajátíttatását is. A program orvosi-oktatási tartalmán túl új orvos-beteg kapcsolatot feltételezett, hogy az addigi patriarchális, gyakran tekintélyelvü kapcsolatot egy együttmüködésen alapuló partnerviszony váltsa fel.

Navigációs menü

E kapcsolatban a beteg és az egészségügyi személyzet összefogva dolgozik, hogy a beteg képessé váljon diabeteszének önálló irányítására. Lényeges eleme az érintettek motiválása, ilyen pl. A következö években e program I. Már ban ki lehetett mutatni egy 88 föböl álló IDDM betegcsoport 22 hónapon át történö prospektív követése során a HbA1c szintek jelentös csökkenését.

  • Diétás ételek cukorbetegeknek
  • Cukorbetegség – Wikipédia

Így került sor nemzetközi szervezetek és triglicerid csökkentő étrend illetékes kormányhivatalok segítségével a Bukarest-Düsseldorf vizsgálatra,23 mely véletlenszerüen kiválasztott IDDM beteg prospektív követésén alapult.

Ez a tanulmány is az intenzív inzulinkezelésben részesülök glikált haemoglobin szintjének tartós és szignifikáns csökkenését igazolta, melyet nem kísért a hypoglykaemiás epizódok számának számottevö növekedése. Csökkentek az akut szövödmények, a halálozás, s az egészségügyi költségek e nem-szelektált csoportban is.

A as évek közepén a Német Szövetségi Kormány támogatásával, annak ösztöndíjával a kezelés általános elterjesztésének lehetöségét vizsgáltuk Nyugat-Németország 9 általános belgyógyászati osztályának közremüködésével. A részvételre jelentkezö kórházaknak csak néhány alapvetö feltételnek kellett megfelelniük megjegyzendö, hogy igen sokan jelentkeztek, noha a vizsgálat semmilyen anyagi kompenzációval sem járt : a részt vevö belosztály legalább 80 ágyas legyen, az I.

Orvosból, növérböl és dietetikusból álló teamet kellett alakítaniuk, akik intenzív posztgraduális képzésen estek át és elsajátították a DTTP módszereit. A kórházak hozzájárultak a DTTP változtatások nélküli, strukturált bevezetéséhez és hozzájárultak a vizsgálatot irányítók rendszeres látogatásához.

granat cukorbetegség kezelésében

A betegeket kizáró egyetlen orvosi szempont elörehaladott stádiumú szövödmények fennállása volt, a DCCT-vel szemben, anamnesisben szereplö súlyos hypoglykaemiák nem jelentettek kirekesztö indokot. A DTTP öt napja során a betegek elsajátították az intenzív inzulinkezelést: NPH inzulin reggel és lefekvéskor, gyorshatású inzulin az étkezések elött.

Naponta legalább háromszor mérték vércukorszintjüket, megtanulták az étrend liberalizálását, beleértve egyes étkezések kihagyását, ill. A DTTP képessé tette a diabeteszeseket, hogy a számukra legmegfelelöbb inzulinkezelést és étrendet válasszák és azt hatékonyan és biztonságosan alkalmazzák.

A kórházból történö elbocsátásuk után a betegeket háziorvosuk kezelte tovább, de biztosítva volt egy speciális diabetes ambulanciával való folyamatos konzultáció lehetösége is. A betegeket három éven keresztül évente ellenörizték a kezelés irányítói egy elöre kidolgozott, részletes protokoll alapján,24 s követésük egy hat év múlva még egyszer elvégzett hasonló vizsgálattal is folytatódott nem publikált adatok.

E hatalmas eröfeszítések eredménye egyértelmü volt: a DTTP elvein alapuló intenzív inzulinkezelés hatékony és biztonságos, rutin kezelési eljárásként alkalmazhatónak bizonyult általános belgyógyászati osztályokon is, így bevezethetövé vált az általános betegellátásba.

  1. Cardiac arrhythmia
  2. Tömegnövelés cukorbetegeknek
  3. Tibeti gomba a cukorbetegség kezelése
  4. A 2-es típusú cukorbetegség kezelése Németországban
  5. Cukorbetegség mantra

Nem volt különbség a düsseldorfi egyetemen, ill. A betegek complience-a mind az intenzív naponta többszöri inzulinkezelés, mind a rendszeres vércukormérések tekintetében végig kiemelkedöen jó volt. Ennek köszönhetöen a HbA1c értékek szignifikáns és tartós javulását lehetett kimutatni, csökkentek az akut szövödmények, a kórházi ápolási és az általános egészségügyi költségek.

Éles ellentétben a DCCT eredményeivel, csökkent a súlyos hypoglykaemiás epizódok száma. Meg kell jegyezni, hogy az étrend liberalizálásának mértéke - diabetes 1 típusú kezelés inzulin nélkül németországban étkezések számának napról napra történö változása, a cukrot tartalmazó ételek alkalmankénti étrendbe illesztése - és az anyagcserekontroll minösége között nem volt korreláció a 6 évvel késöbb sorra került ellenörzés során.

További prospektív vizsgálatok szükségesek annak megítélésére, hogy más diabetes 1 típusú kezelés inzulin nélkül németországban kezelési-oktatási programok kórházi, vagy ambuláns alkalmazásával is elérhetök-e azonos vagy jobb hosszú távú eredmények.

Bizonyos azonban, hogy a hatékonyság és biztonság dokumentálása nélkül nem vezethetö be semmilyen diabetes vagy más krónikus megbetegedésben alkalmazandó program, anélkül hibás bármilyen anyagi, ill. A DTTP elönyeinek széles körü bizonyítása után Németország egyetemi és közkórházaiban mintegy 40 munkacsoport alakult azzal a céllal, hogy tovább terjesszék és dokumentálják e komplex kezelési és oktatási program eredményességét.

Ezek igen biztatóak az diabetes 1 típusú kezelés inzulin nélkül németországban. Néhány ilyen központban dokumentálták a gondozás minöségét jellemzö adatokat, s azokat különbözö rendezvényeken ismertették dr.

A szemek cukorbetegségben szenvednek

Ioana Bruckner- Malaxa Hospital, Bukarest; prof. Ivona Daskalova, Medical Academia, Szófia; prof.

kezelési módszer a 2 típusú diabetes mellitus

Starostina és munkatársai bizonyították, hogy a diabetes gondozás javulása nem függ az önellenörzésre használt eszközök hozzáférhetöségétöl, ez saját DTTP módszerüket alkalmassá és hasznossá teszi a világnak azon részén, ahol ezek a költséges eszközök és felszerelések még nem állnak széles körben rendelkezésre.

A San Vincent-i Deklaráció szellemében támogatnunk kell minden intenzív kezelési rezsimet I. E fejlödés sine-qua-nonja olyan komplex kezelési és oktatási programok hozzáférhetösége, mint amilyen a DTTP genf-düsseldorfi modellje,13 aminek hatékonyságát és biztonságát meggyözöen bizonyították.

Ilyen dokumentálás nélkül kezelési programokat sem végezni, sem propagálni, sem anyagilag támogatni nem szabad. Mint diabetológus orvosok ezzel nemcsak országaink egészséggondozási rendszerének tartozunk, hanem - a felelösség szó szerinti értelmében - betegeinknek is.

Ingelfinger, F. New Engl. J Med. Cahill, G. Siperstein, M. Berger, M. Dtsch Med. Wschr Stolte, K. Pro Medico Ergebn Inn Med Kinderheilk Bertram, F. Autlage, Thieme Verlag, Stuttgart, Diabetes Stoffw 2: Johnsson, S. Comparison of the teffects of two forms of treamtment. Diabetes 9: Assal, J. Ser Mühlhauser, I. J intern Med. Hanssen, K. DiabetologiaWang, P.

The Koles kasa recept Diabetologia Diabetologia 28;, Diabetes Care and Research in Europe. The Saint Vincent Declaration. G Ital Diabetol 10, suppl. G Ital Diabetol 12, suppl. Diabetles Control and Complications Trial Research Group: The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus.

New Eng. Mühlhauser, I. Jörgens, V. Dtsch med Wschr Mühlhauser, I, Bruckner, J. Diabetologia Wagener, W. Diabetologia suppl.