Részletek az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályból

melyet a Fővárosi Bíróságon 7431 sorszám alatt nyilvántartásba vett Ház a Réten Kulturális Egyesület (a továbbiakban: egyesület) 1998. 11. 27-én, valamint 1999. január 11-én megtartott közgyűlése fogadott el.

 Általános rendelkezések:

 

            Az egyesület neve: Ház a Réten Kulturális Egyesület.

             Az egyesület székhelye: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 10. III/3.

             Az egyesület jogi személy.

 

Az egyesület célja:

 A Ház a Réten Kulturális Egyesület a szervezettség előnyeit érvényesítve támogatja, szervezi és képviseli tagjai és szolgáltatásait igénybe vevők művészi tevékenységét valamennyi művészeti ágban, különös tekintettel a vizuális művészetekre és az elektronikus médiákra. Közvetíti és oktatja azon látásmódot, mely ezen művészetek és a művészek sajátja.

 

Az egyesület tevékenysége:

             Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja az alapszabályban megjelölt célkitűzés elérése érdekében az 1997. évi CLVI tv. 26. § c) pontban foglalt felsorolás figyelembe vételével:

            Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

            Kulturális tevékenység

            A fenti tevékenységeken belül:

- Filmes, videós programok szervezése és támogatása, melyek elősegítik a magyar művészek bekapcsolódását a hazai és nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe.

- Filmklubok, filmfesztiválok szervezése és támogatása, különös tekintettel a diák- és fiatal felnőtt mozgókép készítők munkájának segítésére.

- Magyar mozgóképek hazai és külföldi programokon, fesztiválokon való bemutatásának szervezése, támogatása.

- Filmes és videós utánpótlás munkáját segítő film- videó alkotóműhely létrehozásának szervezése és támogatása.

- Oktatási tevékenység kifejtése a mozgóképek gyártása, felhasználása, terjesztése területén.

Az egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.