Filmmakers From Europe Leonardo da Vinci „LIFELONG LEARNING PROGRAMME” 09/0128-L/6023 – magyar nyelvű összefoglaló

Projekt bemutatása

A filmes oktatás legkritikusabb pontja a szakmai gyakorlat biztosítása a tantervben. Az iskolák támogatottságuktól függően több-kevesebb szakmai gyakorlathoz tudják juttatni diákjaikat. Az iskolai anyag lehet bármilyen átfogó, mikor a diákok kikerülnek az oktatásból a stúdiók és filmes produkciók elsősorban a forgatásokon szerzett tapasztalataikra kíváncsiak. Szakmai gyakorlat alatt nem csupán a drága technikai eszközök ismeretét kell érteni, de meg kell tanítani a diákokat a stábban való munkára, a részfeladatok ésszerű felosztására, az elméletben megtanult forgatási módszerek, művészi elképzelések gyakorlatba való átültetésére. A Tempus Közalapítvány támogatásával megvalósított „Filmmakers From Europe” olyan tanuló filmeseknek szóló oktatási program, akiknek még nincs meg a szükséges kapcsolati tőkéjük, hogy forgatásokon vegyenek részt, és meg akarják szerezni első forgatási tapasztalataikat. Az alábbi cikkben a vezető tanárok tapasztalatait összegezzük a nemzetközi együttműködés tapasztalatairól.

A projekt keretében a diákok átfogó elméleti és gyakorlati képzésen vettek részt, melyet három egy-egy hetes intenzív workshop keretében valósítottunk meg. A képzés nem csak a diákokról, hanem az együttműködő intézményekről és tanáraikról is szólt.

 

A résztvevő szervezetek

A három partner oktatási módszerei nagyban eltérnek, aminek legfőbb oka, a különböző oktatási szint, a képzések időtartama, a diákok létszáma és a támogatottsági szint.

 

 

Ház a Réten Kulturális Egyesület – Polifilm Iskola

Az egyesület 1994 óta működteti a Polifilm Iskolát. A diákok egy éves, nappali tagozatos képzésen vesznek részt, heti 40 órában folyik az oktatás. A tanév alatt a diákoknak két vizsgafilmet kell készíteniük, év végén pedig szakmai vizsgát tesznek. A sikeres vizsgázók OKJ-s oklevelet kapnak. A képzés középfokú, a felvételihez érettségi vizsga is szükséges. Évente 10-15 tanuló nyer felvételt, különböző szakirányokon tanulhatnak (pl: gyártásvezető, rendezőasszisztens, stb). Minden évfolyam tanulói részvételi lehetőséget kapnak legalább egy workshopra (az órai gyakorlatok mellett), a pályázati eredményektől függően akár többre is. Az iskola független más oktatási intézményektől. Célja, hogy megfelelő szakembereket képezzen ki akár a televíziózás akár a filmezés területére. A diákok elhelyezkedését segíti az iskola kapcsolatain keresztül. A Ház a Réten Kulturális Egyesület számos, minden évben megvalósuló rendezvénnyel támogatja a hazai filmezést, ezek közül a legjelentősebb az Országos Diákfilmszemle. Ezt a fesztivált fiatal filmesek bemutatkozásának segítésére hozták létre, az iskola diákjai is itt mutathatják be nagyközönség előtt első filmjeiket, az arra érdemes alkotók díjakat nyernek, de minden versenybe került alkotásról kritikát ad a szakmai zsűri. A tanév alatt a diákok egyenlő mértékben tanulnak a filmelméletet (filmtörténet, dramaturgia, esztétika, műsorszerkesztés, stb) és gyakorlatot (kamerahasználat, színészvezetés, rendezési ismeretek stb). A workshopot az órai gyakorlatok utánra időzítettük, hogy a workshop kezdetén már rendelkezzenek bizonyos gyakorlati tudással.

 

Lužánky Leisure Centre – Studio Lavka

A Lužánky Leisure Centre az Oktatási Minisztérium fennhatósága alá tartozik, szabadidős oktatási és képzési programokat biztosít fiatalok számára. Ezek az iskolai képzés kiegészítéseként szolgálnak, segítenek a pályaválasztásban, átminősítésben, továbbá megvalósulnak különböző hobbi programok is a Luzanky szervezésében. A képzés résztvevői fiatal amatőrök (főleg gimnazista korosztály), akik hobbi szinten foglalkoznak filmezéssel, de akadnak például olyan diákok is, akiknek ez az iskola szolgál előkészítőként egyetemi film szakhoz.

A Lužánky tizenegy ágban működik Brno-ban és környékén. Ma már széles körben kínálnak oktatási programokat: kultúra, sportok, művészetek, információs és kommunikációs technikák, nyelvtanulás, stb. A Studio Lavka egyike ezeknek az ágaknak, tinédzsereket oktat zene, film, színház és fotózás területén sok éve. A Lužánky olyan európai programokban vett részt, mint az European Voluntary Service program, az ESF projekt, vagy a School education program For your school and Youth programme of the EU. A diákok a tanév alatt több filmet is készítenek közösen, a gyártás minden fázisába, illetve szakmájába bepillantást nyernek.

 

North-Karelia Collage – audiovizuális kommunikáció szak

A finn egyetem a Községi Oktatási és Képzési Konzorcium alá tartozik, ez a konzorcium harmadik legnagyobb egyeteme. Nagyjából 630 diákot oktatnak Finnországból és külföldről vegyesen. Az iskola mintegy 70, teljes munkaidős munkatársa gondoskodik a tanulók képzéséről, valamint számos vendégtanár.

A szakmai képzés célja, hogy a diákok megfelelő kompetenciát szerezzenek a szakmájukban rájuk váró akadályok legyűrésére, munkát találjanak az egyre kiélezettebb versenyben a munkaerőpiacon és hogy további tanulmányaikhoz megfelelő alapot kapjanak. A diákok többféle szakma közül választhatnak Outokumpuban mint például táncos, énekes, látványtervező, játékfejlesztő, média-asszisztens, stb. Az iskolában két nemzetközi tanuló program is van, ahol részben angolul folyik a képzés: az audiovizuális kommunikáció és a tánc. A képzés nyitva áll nem csak a finnek, hanem a külföldiek és bevándorlók számára is, amennyiben teljesítették a kötelező finn képzést, vagy ezzel egyenértékű tanulmányt folytattak. Ennek a két projektnek a tanulói aktív tagjai a mobilitási projekteknek, 2008-ban például 73 diák tanult külföldön, vagy vett részt tanulmányi látogatáson.

 

 

A projekt menete

A három fent említett iskola közös workshopokat szervezett a 2009-2010-es tanév tanulói számára. Minden ország egyet-egyet tartott. A diákok gyakorlati felkészültségének, és szakmai angol tudásának fejlesztése volt az elsődleges cél, valamint a tanár gárda és a képző intézmények tapasztalatcseréje. A gyakorlatok tematikáját aszerint osztottuk fel, hogy minden iskola a rá legjellemzőbb ágat oktassa, a dátumokat pedig a tantervbe való illeszkedés alapján döntöttük el. A hangtechnikát egyértelműen a cseh iskola kapta, mert egyik fő profiljuk a zene és audioeszközök, emellett saját hangstúdióval rendelkeznek. A magyar iskola technikai felszereltségét a finn egyetem felülmúlja ugyan, viszont kiváló tanár gárdája van például operatőri és rendezési területen. A magyar workshopon ezért a rendezésen, kamerahasználaton és világosításon volt a hangsúly. A North Karelia College számos profi vágóstúdióval rendelkezik, melyen a nagyjátékfilmeknél is használt vágóprogram, az Avid használatát tanulták meg a résztvevők.

A workshopok menetét a Ház a Réten Kulturális Egyesület által korábban rendezett workshopok bevált tematikájához igazítottuk: az egy hetes gyakorlat alatt a diákoknak rövid filmetűdöket kellett forgatni az adott szempontok szerint. Alkotócsoportokra osztottuk őket, úgy hogy minden csoportban különböző nemzetek diákjai vegyenek részt, így munkanyelvként az angolt kell használniuk. A workshop legelején ismertettük a témát, mely alapján a filmeket el kell készíteni, így már első naptól fogva dolgozhatnak a forgatókönyvön. A felvétel és a vágás eszközei a hét minden napján biztosítva vannak, de ajánlott az első egy-két napot az ötlet kidolgozására fordítani. Ez alatt naponta egy-két előadást tartunk. A kötelező program reggeltől délután 5-ig tartott. Minden ország hazai diákjai készültek szabadidős programokkal, melyek népszerűek voltak, de lehetőség szerint a legtöbb csapat egészen estig dolgozott. Fontos megemlíteni, hogy a diákokat óvtuk a komplikált, komoly tartalmú filmötletek erőltetésétől, mivel azok jóval komolyabb előkészítést, képzett színészeket, díszleteket, stb igényelnek. A workshop célja ezzel szemben a megvalósítható, egyszerű etűdök forgatása, melyeknek elkészítése alatt egyben látják a munkafolyamatokat, és a legtöbb tapasztalatot tudják gyűjteni.

A forgatások általában szerdától péntekig történtek, mellette folyamatosan készültek az elővágott anyagok, ezek alapján újraforgattak, módosítottak az alkotók, ha szükségesnek látták. A forgatásnál már a kialakult stábban kellett dolgozni, lehetőleg se a forgatókönyvön, se az ütemterven nem volt szabad változtatni. Persze megtehették, de a csoportok a saját kárukon tanulták meg a nem megfelelő csapatmunka hátrányait. A filmet egyszer késznek kellett nyilvánítani, és határidőre le kellett adni.

 

A három workshop dátumát úgy jelöltük ki, hogy a tanultak egymásra épüljenek. Így először az előkészítéssel (rendezési gyakorlat) és a felvételek minőségével (kamerahasználat, világosítási gyakorlat) kapcsolatban tartottunk előadásokat Budapesten. Az előadók - Matkócsik András (filmrendező, operatőr), Pálffy Viktor (világosító) – elismert szakemberek Magyarországon. Bemutatták a lámpa-típusokat, használatukat. Vetítéseken láthattunk példákat rendezési és operatőri fogások beépítésébe. A többi workshopra is jellemző volt, hogy az előadáson bemutatott eszközöket (gyakran szakember segítségével és felügyeletével) a diákok rendelkezésére bocsátottuk saját filmjeikhez.

A budapesti workshopon tanultakra épült a finnországi gyakorlat. Az egyetem komoly technikát biztosított, a magyar workshop tapasztalatai alapján a diákok ki is használták a stúdió adta lehetőségeket. Legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a diákok eddig legfeljebb a félprofi „Premiere Pro” vágóprogrammal dolgoztak, ezzel szemben Outokumpuban egy komplikáltabb program, az Avid használatába vezettük be őket, melyet nagyjátékfilmeknél használnak a stúdiók. Az új vágóprogram megtanulása jelentősen elnyújtotta az utómunkálatok idejét, illetve kisebb visszaesést mutatott a vágások minőségében. Ezzel előre lehetett számolni, nem volt elvárás, hogy a résztvevők pár nap után ugyanolyan otthonosan vágjanak a profi szoftverrel. A hangsúly a fejlődésen volt, nem pedig a készülő filmeken melyeken gyakoroltak a diákok.

A brno-i workshopon ennél mélyebbre ástunk, a film atmoszféráját, nézőre gyakorolt hatását vizsgáltuk, melynek egyik legfőbb kifejező eszköze a zene. A zene, illetve a hangtechnika használatát és funkcióit ismerték meg a diákok. A csoportoknak olyan filmeket kellett forgatniuk, melyek az adott zene atmoszférájához illeszkednek. Öt zene közül lehetett egyet, vagy többet választani, mindegyiknek szervesen kell illeszkednie a filmbe. Érdekesség, hogy mind az ötöt a Studio Lavkában rögzítették, helyi művészek alkotásai. Bár itt nem állt rendelkezésünkre olyan komoly technika, mint mondjuk a finnországi gyakorlaton, de a diákokat ezzel is jobban rá tudtuk kényszeríteni a saját, eredetibb megoldásaikra.

 

 

Hogyan születik a film a workshopon?

 

A filmgyártás számos művészeti szakma ötvözésére ad lehetőséget. A dramaturgiai előkészítés a forgatókönyvírás része, mikor el kell dönteni, hogy milyen aspektusból közelítsük meg a készülő filmet. Az előkészítési szakaszban vannak a leghevesebb viták a diákok között. A fiatal filmesek esetében az egymás közti viszonyrendszer, a stábban később betöltött pozíció ez alatt alakul ki. A közös munka által hatnak egymásra, formálódnak az elképzelések és vélemények. A követelmények még magasabbak esetünkben, hisz mindezt egy idegen nyelven kell tenniük. Az adott feladat teljesítése mellett a vita is fontos elem. Egyfajta vélemény-tolerancia szükséges hozzá.

Az együttműködés egy másik rétege a technikai eszközök használatában mutatkozik meg. Minden résztvevő más-más dologra koncentrál a közös munka alatt (attól függően, hogy a stáb melyik részében találja meg helyét). Például ha dizájn tervezésről van szó, fontos eltérő látványbeli elképzelések megtekintése. A játékfilmek esetében például ide tartozik a dekorációk, ruhák és maszkok előkészítése. Az operatőr és a rendező letisztult látványképet vár a munkájához a készülő alkotás érdekében. Ebből az okból a filmezés műfajában alapfeltétel a kölcsönös megegyezés még jóval a forgatás megkezdése előtt. A zene jellegének eldöntése is fontos. A vágás lényege a zene ritmusához igazított képek sorozata lesz, vagy játékfilm lesz dialógokkal és karakterekkel, melyek sorsukat alakítják?

Minden elméleti elképzelésnek át kell mennie számos próbán a forgatás alatt. Ami először könnyűnek tűnt később kiderül, hogy egyálalán nem volt az. Ekkor van szükség a résztvevők tapasztalatára és tudására. Lehetőleg gyors döntéseket kell hozni, az időjárásnak ki van szolgáltatva az egész forgatás, gyakran a napnyugta miatti időkorlát diktál, és még ezer probléma tesztelheti az alkotók alkalmazkodóképességét. Az egész stábnak együtt kell működnie, hogy be lehessen tartani az ütemtervet.

Természetesen a forgatás végével még nincs kész a film. A vágás, és a film végleges befejezése még csak ekkor kezdődik. Bizonyos szemszögből ez a legnehezebb rész, hiszen ennek tulajdonképpen sosincs vége. Mindig lesznek olyan részek, amiket még lehetne vágni, megváltoztatni. Mindig elő lehet rukkolni új ötletekkel, vagy akár az egész filmet újra lehet készíteni. Ezért van szükség az utómunkáknál erőskezű rendezőre. Bármelyik pillanatban azt mondhatja, hogy “állj, ennyi elég!”. Esetünkben, hisz közös alktásról van szó, sőt különböző nyelvű résztvevőkről a helyzet nem ilyen egyszerű: minden egyes készítőnek azonosulnia kell a végeredménnyel.

A filmeseknek természetesen fontos, hogy filmjeiket megismertessék másokkal. A nézők sok mindent megértenek a filmből, amit esetleg az alkotók nem is. A filmhez való érzék itt mérettetik meg, hogy a közönség megérti-e a film lényegét és cselekményét. Ez a rész elég komplikált, ha nemzetközi háttérről van szó. A kezdő filmeseknek talán ezek a nyitott vetítések hozzák a legértékesebb tapasztalatokat, lehetővé teszi a tanulság levonását, az önreflexiót. Ez egy remek előrelépési lehetőség a fiatalok számára a szakmai fejlődés útján.

 

A mi workshopunk esetében (Filmmakers from Europe) a közös munka más dimenziókról szólt az iskolák eltérő tanítási rendszerei miatt. Mind a három partner más szemszögből közelíti meg a filmgyártást illetve magát a filmet. A résztvevő diákok is eszerint kezelik a feladatot.

 

A cseh csoport amatőrökből áll, akiket közös hobbijuk köt össze – a film. Ezek a diákok többnyire nem azért forgatnak filmeket, hogy később a szakmában helyezkedjenek el. Sokkal inkább a korosztályuk egyik kommunikációs eszközét látják benne. Az a lehetőség vezérli őket, hogy többet, szakmai titkokat tudjanak meg erről a területről. Ez a csoport a legfiatalabb a résztvevők közül, elképzelhető, hogy pályaválasztásukat és céljaikat ebbe az irányba fogja terelni. A megszerzett tapasztalatok ösztönzik őket. Ők a közös munkában elsősorban intuitív megközelítéssel oldják meg a felmerülő problémákat a forgatás során, míg a haladóbbak egy konkrét célt képzelnek el, és az oda vezető út felderítése a feladat.

A magyar Polifilm Iskola diákjai valahol a finn és a cseh iskola között vannak. Az egy éves képzés alatt szereztek egy általános képet a filmkészítésről és a médiában való munkáról. Az iskola végzett diákjai készen állnak, hogy egy tévénél vagy filmes stábban vállaljanak munkát. Bár van egyfajta rálátásuk a szakmára, de a további fejlődésükhöz szükségesek további tanulmányok mind elméleti, mind gyakorlati téren. Az ő filmjeikből az ütközik ki, hogy a filmek magja még erősen kötődik az amatőrökéhez, de a problémák megoldására már tanult, praktikus módszereket alkalmaznak. Érdekes ütközés figyelhető meg a megszokott filmes minták használata és kreatív, egyéni kísérletek között.

A finn csoport diákjai felsőfokú oktatásban tanulnak. Tanulmányaik hossza mélyebb tudást igényel magáról a filmgyártásról és általában filmes anyag feldolgozásáról. A jövendőbeli profik a leghatékonyabb utakat választották a feladatok megoldásánál. A probléma megközelítésének tisztának és átláthatónak kell lennie. Nem a kísérletezésről szólt számukra a workshop, hanem a feladat kivitelezéséről. Ehhez megfelelő technikai hátteret kellett biztosítani, illetve a vezetésük is más tudást igényel, mint amit például egy amatőr csoport.

 

A „Filmmakers from Europe” hatásai

A projekttől várt céljaink maradéktalanul megvalósultak. Elsődleges célunk a diákok szakmai készségének fejlesztése volt, a fejlődést jól le lehet követni a három workshopon készült filmek emelkedő színvonalán, de még szembetűnőbb volt a forgatások alatt. A workshopok alatt a diákok számára is bebizonyosodott, hogy az idő rövidsége miatt az egyszerűbb ötletek kivitelezése célravezető. A diákok megtanultak csapatban dolgozni, a filmötlet kiválasztása után felosztották a stábban betöltött szerepeket, és mindenki a sajátjára koncentrált. A budapesti workshop előtt sokan, főleg a cseh csoport fiataljai kisebb jelentősséget tulajdonítottak a világítás szerepének, és mindig a helyszín adta fényekkel dolgoztak. A világításban rejlő lehetőségek megismerése után egyre inkább igyekeztek beépíteni azokat. Ugyanez elmondható számos, a workshopon tanult fogásról, például a vágásról is: azelőtt az utómunkával csak a filmek felvétele után kezdtek foglalkozni, a vágási gyakorlaton viszont előre ki kellett találni egy-egy konkrét vágást, és előre meg kellett tervezniük az utómunka nagyobb vonalait. Az, hogy figyelmük a „tartalomról” a formára, még inkább a technikára terelődött átmenetileg visszaveti a filmjeiket. A technikai eszközök használata komplikáltabbá teszi a felvételek megszervezését, növeli az egy snitt felvételéhez szükséges időt és sokkal több előre tervezést jelent. Ezeknek a használatához sok rutin kell. A workshop egyik célja, hogy a diákok ezt a fajta rutint megszerezzék, tapasztalataink szerint minél otthonosabban mozognak majd a technikában úgy térnek vissza a film tartalmi részéhez. Ezt a célt szolgálta az utolsó workshop, ahol az előző két gyakorlaton megismert technikákat, és szakmai fogásokat a film atmoszférájának, tartalmának kialakítására kellett felhasználni.

Szakmai angol tudásuk a projekt végére sem volt ugyan tökéletes, de megfelelően ki tudták fejezni magukat, a legfontosabb pedig az volt, hogy ráébredjenek az angol használatának és fejlesztésének fontosságára.

 

A workshop másik nagy fejezete a tanári munka fejlesztéséről, tudáscseréjéről szólt. Itt is szükségszerűen kiütközött az iskolák közti különbségek, de minden fél sok tanulságot szerzett a projektből. Mindhárom workshop végén a vendéglátó iskola tanárai, és a csoportok kísérőtanárai konferenciát tartottak, ahol az iskolarendszerről, az iskolák hátteréről, a diákok képzési módszereiről és jövőjéről esett szó. A tanárok nem csak egymástól tanultak, hanem a forgatócsoportoktól is, azzal, hogy segítették munkájukat, tanácsokkal látták el őket. A felsőfokú oktatásban tapasztalatot szerzett oktatóknak újdonság volt egy amatőr forgatócsoporttal való munka, és a Studio Lavka tanárainak is érdekes volt egy képzettebb diákcsoporttal dolgozni.

 

A résztvevő intézmények eddig is nagy szerepet tulajdonítottak a nemzetközi oktatásnak. Legnagyobb tapasztalata a North Karelia College-nak van ezen a téren, ők már számos cserediák programot szerveztek, jelentős részük szintén a Tempus alapítvány támogatásával valósult meg. A Ház a Réten Kulturális Egyesület és a Lužánky Leisure Centre évek óta működtet közös projekteket, bevált módszereiket tovább finomították a finnektől tanultakkal. Oktatási intézményként felelősek vagyunk a diákok figyelmét felhívni az Európai Unió adta lehetőségekre, mint például nemzetközi pályázatok, külföldi oktatás, cserediák programok, nemzetközi filmfesztiválok, és még sok egyéb lehetőség, mely könnyen elérhető bárki számára.

A projekt alatt – az idő rövidsége miatt - nem kapott kiemelt szerepet az adott ország kultúrájának megismerése, de igyekeztünk belecsempészni ezt is az egy hétbe. Magyarországon például szerveztünk Budapesten kívüli túrákat tárlatvezetéssel (a forgatási körülmények biztosításával), Finnországban a város gyönyörű környékét ismertük meg többek között, és a filmek kiválasztott témája is kötődött a fogadó ország bemutatásához.

Az elkészült filmeket minden workshop utolsó napján levetítettük. A rendezvény nyilvános és ingyenes volt, számos érdeklődő jelent meg. A filmek sorsa ezzel még nem ért véget, néhány arra érdemesnek ítélt filmet különböző kisfilmfesztiválokra nevezünk, de mindegyik levetítésre kerül/került a három partner ország egy-egy fesztiválján. A filmek továbbá megtekinthetők az interneten is (link alább). Tapasztalatainkat, beszámolóinkat folyamatosan frissítettük a három iskola oldalán a projekt alatt, a lezárás előtt, pedig minden maradék anyagot közzé tettünk.

 

A projekt jövője

A projekt jövőjét tekintve bíztatóak a kilátások. Egy korábbi, kisebb együttműködést (cseh-magyar iskolák közti) sikerült tovább bővíteni, és az eddigieknél jóval jelentősebb rendezvénysorozatot szervezni. A résztvevő iskolák kapcsolatai és tapasztalatai tovább bővültek nemzetközi együttműködések szintjén. Projektünk példáját követve számos hasonló területen működő intézmény valósíthat meg nemzetközi képzéseket. A résztvevő diákjaink rengeteg értékes szakmai kapcsolatot létesítettek külföldön, technikai tudásukkal nagyobb eséllyel kerülhetnek be a munkaerőpiacra, akár nemzetközi szinten is. A workshopok segítik mindhárom intézmény távlati terveit, és újabb nemzetközi együttműködés lehetőségére adnak módot, akár további partnerek bevonásával.

 

Tapasztalatainkat e cikken kívül honlapjainkon:

(http://www.hazareten.hu/leonardo, www.pkky.fi/amoo, www.luzanky.cz) is elérhetik angolul és a partner országok nyelvein.

A filmeket, melyeket a projekt keretében készítettünk az alábbi linkeken lehet megtekinteni:

 

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/4/M9yUeor4CH0

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/5/yB4NOPsvIuM

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/6/e9LwpwiJSUk

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/7/Ywuust5Z1xM

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/8/FxMw-1RAKZs

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/9/GaUSY9nOThU

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/10/zXtZUZwxN6o

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/11/XkUZhzMn9gs

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/12/2_4f2MoDJ70

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/13/R18uWcbTuN4

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/14/Fl9yt3z6GxA

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/39/ooY_VXYB0dE

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/40/HY-sqy9ilfA

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/41/VZLefLvnVFw

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/42/F9HN-B3twiI

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/43/68hgJSTngpM

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/44/WAX9Cd84q3U

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/45/U3MVCWHmPpM

http://www.youtube.com/user/igazipolifilm#p/u/46/eEKRXV3bhl8